14/7/10

Χύτρα ταχύτητας – βασικές αρχές λειτουργίας


Η χύτρα ατμού, ή χύτρα ταχύτητας όπως είναι επίσης γνωστή, υπάρχει σχεδόν σε κάθε σπίτι αφού τα πλεονεκτήματα αυτής της μαγειρικής συσκευής είναι πολλά (περιορισμός χρόνου μαγειρέματος, υγιεινότερος και οικονομικότερος τρόπος μαγειρέματος, δεν αλλοιώνονται τα θρεπτικά συστατικά της τροφής, κ.λπ.).


Η μέθοδος μαγειρέματος με ατμό, σε σύγκριση με τον παραδοσιακό τρόπο μαγειρέματος σε φούρνο με γκάζι ή ηλεκτρισμό πλεονεκτεί λόγω της δυνατότητας του ατμού να μεταφέρει με πιο αποτελεσματικό τρόπο ενέργεια για το μαγείρεμα σε σύγκριση με τον αέρα, χωρίς να καεί το φαγητό και χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια.
Πως όμως λειτουργεί μια χύτρα ταχύτητας;


Το νερό στο επίπεδο της θάλασσας βράζει στους 100 βαθμούς Κελσίου και μετατρέπεται σε υδρατμούς. Όταν το νερό φτάσει στο σημείο βρασμού, όση περισσότερη θερμότητα και αν του δώσουμε, η θερμοκρασία παραμένει σταθερή. Ο μόνος τρόπος για να αυξήσουμε τη θερμοκρασία του ατμού και το σημείο βρασμού του νερού είναι να αυξήσουμε την πίεση.


Αυτό κάνει και η χύτρα ταχύτητας, αφού το στεγανό δοχείο και το ερμητικά κλειστό καπάκι της δεν επιτρέπουν τη διαφυγή του ατμού. Έτσι, η θερμότητα που παράγεται από τη φωτιά αυξάνει την πίεση εντός της χύτρας.Διάθεση στην αγορά χυτρών ταχύτητας


Στην Ευρωπαϊκή, όπως και στην Κυπριακή αγορά, διατίθενται χύτρες ταχύτητας σε ποικιλία μοντέλων και μεγεθών από διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες τρίτες χώρες.


Για να επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά των χυτρών ταχύτητας πρέπει αυτές να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των πιο πάνω Κανονισμών. Η συμμόρφωση αυτή τεκμηριώνεται με την επίθεση πάνω στη χύτρα ταχύτητας της σήμανσης συμμόρφωσης CE με ευανάγνωστο, ευδιάκριτο και ανεξίτηλο τρόπο. Η επίθεση της πιο πάνω σήμανσης με τρόπο που αυτή να αλλοιώνεται, να φθείρεται ή να καταστρέφεται εξαιτίας της χρήσης της χύτρας ταχύτητας, δεν είναι αποδεκτή και συνήθως αποτελεί ένδειξη προχειρότητας σχεδιασμού και κατασκευής και, ενδεχομένως, μη συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις.


Συνήθως, οι κατασκευαστές χυτρών ταχύτητας επιθέτουν τη σήμανση CE χαράσσοντας την στη βάση του δοχείου της χύτρας ταχύτητας ή στο καπάκι της.


Επιπλέον της σήμανσης συμμόρφωσης CE, η χύτρα ταχύτητας πρέπει να συνοδεύεται από άλλες χρήσιμες για τον χρήστη / καταναλωτή πληροφορίες, όπως:


(α) Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (β) το έτος κατασκευής, (γ) το μοντέλο και (δ) η σειρά κατασκευής, (ε) το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο πίεσης και (στ) η χωρητικότητα σε λίτρα.


Επίσης, είναι απαραίτητο η χύτρα ταχύτητας να συνοδεύεται από σημείωμα οδηγιών προς το χρήστη με πληροφορίες που αφορούν τη συναρμολόγηση, τη λειτουργία, την ασφαλή χρήση και συντήρησή της.


Με βάση τα πιο πάνω, η ορθή επιλογή της χύτρα ταχύτητας στο στάδιο της αγοράς πρέπει να γίνεται όχι με μόνο κριτήριο το κόστος, αλλά μετά από έρευνα και μελέτη των δεδομένων και στοιχείων που παραθέτει ο κατασκευαστής. Ο αγοραστής θα πρέπει πρώτα να ελέγχει ότι η σήμανση CE υπάρχει όχι μόνο πάνω στη συσκευασία, όπως συνηθίζεται από μερικούς κατασκευαστές, αλλά πάνω στη χύτρα, είτε στο καπάκι είτε στη βάση της χύτρας ταχύτητας, με τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναζητά τις οδηγίες προς τον χρήστη διατυπωμένες απαραίτητα στην ελληνική γλώσσα. Μια χύτρα ταχύτητας που πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο πάνω.Χύτρες ταχύτητας οι οποίες διαπιστώνεται με γυμνό μάτι ότι η κατασκευή τους είναι αμφιβόλου ποιότητας, ή δεν αναγράφονται σ΄ αυτές τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω, ή είναι ελλιπή, θα ήταν φρόνιμο να αποφεύγονται.
Χρήση και συντήρηση της χύτρας ταχύτητας


Όσο σημαντική είναι η επιλογή της κατάλληλης χύτρας ταχύτητας, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ορθή χρήση και συντήρησή της. Ο κατασκευαστής πρέπει, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, να δίνει σαφείς και χρήσιμες οδηγίες χρήσης και συντήρησης μαζί με τη χύτρα ταχύτητας. Η τήρηση των οδηγιών χρήσης και συντήρησης είναι η παράμετρος για την ασφαλή χρήση της.


Μερικές βασικές συμβουλές για την ασφαλή χρήση της χύτρα ταχύτητας είναι και οι ακόλουθες:
# Πριν τη χρήση της χύτρας ταχύτητας, βεβαιωθείτε ότι η ελαστική, στεγανωτική φλάντζα (λάστιχο) γύρω από το καπάκι δεν είναι φθαρμένη ή σχισμένη και ο αγωγός εξαέρωσης είναι καθαρός από υπολείμματα τροφής.
# Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι ερμητικά κλειστό πριν τοποθετήσετε τη χύτρα στη φωτιά.
# Εάν ατμός διαφεύγει γύρω από το καπάκι ή τις χειρολαβές, σβήστε αμέσως τη φωτιά, αφήστε τη χύτρα να κρυώσει, ελευθερώστε όλο τον ατμό που περιέχει ανοίγοντας το ρυθμιστή πίεσης, αφαιρέστε το καπάκι και ξεπλύνετέ το με νερό. Σφήξτε τις χειρολαβές, τοποθετήστε το καπάκι πίσω στη θέση του και ανάψτε τη φωτιά. Αν εξακολουθεί να διαφεύγει ατμός, σημαίνει ότι η στεγανωτική φλάντζα γύρω από το καπάκι χρειάζεται αντικατάσταση.
# Αν η πίεση μέσα στη χύτρα ταχύτητας αυξάνεται συνεχώς χωρίς να εκτονώνεται μέσω του ρυθμιστή πίεσης ή της βαλβίδας υπερπίεσης, τότε σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει άμεσος κίνδυνος έκρηξης και σοβαρού τραυματισμού γι’ αυτό η χύτρα θα πρέπει να απομακρύνεται αμέσως από τη φωτιά. Η συνεχώς αυξανόμενη πίεση μπορεί να έχει σαν αιτία τη βλάβη του ρυθμιστή πίεσης ή το φράξιμο της βαλβίδας υπερπίεσης με υπολείματα τροφών. Χαρακτηριστικές ενδείξεις αυτού του φαινομένου είναι ο ασταθής θόρυβος που ακούγεται από το ρυθμιστή πίεσης, ο κλυδωνισμός ή το τρέμουλο της χύτρας ταχύτητας ενόσω αυτή βρίσκεται πάνω στη φωτιά.
# Το καπάκι μπορεί να αφαιρεθεί όταν ο ρυθμιστής πίεσης του ατμού σταματήσει να βγάζει ατμό. Ελέγξτε εάν ο δείκτης πίεσης έχει χαμηλώσει στο ίδιο επίπεδο με το καπάκι (Σημ. ο δείκτης πίεσης δεν συναντάται σε όλες τις χύτρες ταχύτητας). Για περισσότερη ασφάλεια πριν αφαιρέσετε το καπάκι, αφήστε τη χύτρα ταχύτητας να κρυώσει από μόνη της για περίπου 10 λεπτά. Αργότερα, μπορείτε προσεκτικά να τη μεταφέρετε κάτω από τη βρύση και να αφήσετε να τρέξει άφθονο κρύο νερό πάνω από τη χύτρα ταχύτητας για να χαμηλώσει γρηγορότερα η θερμοκρασία της.
# Ανοίγετε το καπάκι προσεκτικά, κρατώντας το πρόσωπο μακριά από τη χύτρα ταχύτητας. Μπορείτε επίσης με προσοχή να αφαιρέσετε και τη βαλβίδα ασφαλείας για να καθαριστεί από τυχόν υπολείμματα τροφής.


Οι πιο πάνω συμβουλές δεν αντικαθιστούν τις οδηγίες χρήσης που ορίζονται από τον κατασκευαστή. Οι οδηγίες συντήρησης συνήθως δεν διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Συστήνεται η αυστηρή τήρησή τους για αποφυγή απρόβλεπτων και δυσάρεστων συμβάντων και χρήση των κατάλληλων καθαριστικών μέσων και ανταλλακτικών που συστήνονται από τον κατασκευαστή.


πηγη:www.cysha.org.cy 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου